Vind 2017: "Vi försöker öka andelen förnybar el i Sverige"

Text: Susanne Ringheim Kilje

Johan Tholf på Bixia som också är utställare på årets Vind 2017, som köper in el i stor skala från vindkraftproducenter, tror att det är bra att nätverka, särskilt som mellanstor aktör.

– Vi försöker öka andelen förnybar el i Sverige och ser glädjande nog att efterfrågan på grön närproducerad el har ökat framförallt under de senaste två åren. Vi är den aktör som köper in från flest antal svenska sol-, vind- och vattenburna anläggningar för förnybar energi och vi har en ursprungsgaranti för varje kilowattimme vi säljer, säger han.