Installationen av stor turbin i Wales väcker oro för närliggande flygplats

Det finns planer på att uppföra en turbin i närheten av Cardiff Airport i Wales. Turbinen skulle i sådana fall bli högre än den högsta byggnaden i Wales.

Oron som finns kring projektet är att turbinen ska påverka flygplanens landning och medföra en risk samt att arbetsbördan för flygtrafikens kontrolltjänster skulle öka på grund av ökad komplexitet.

Om turbinen blir en verklighet kommer den att byggas på Graig Fatha Farm i Coedely, nära Tonyrefail. Turbinen skulle generera nog med el för att försörja omkring 2 000 hushåll.

Än så länge får byggplanerna vänta tills en överenskommelse nås med flygplatsen.