Kigalitillägget – världen fasar ut kraftfulla växthusgaser

Världens länder ska stegvis minska produktion och förbrukning av de kraftfulla växthusgaserna HFC (fluorkolväten). Detta enligt Kigalitillägget till Montrealprotokollet, som regeringen i dag beslutade att ratificera. Enligt beräkningar kan Kigalitillägget minska den globala uppvärmningen med upp till 0,5°C till år 2100.

– Sverige har tillsammans med EU varit drivande under hela förhandlingsprocessen som ledde fram till överenskommelsen förra året. Kigalitillägget är ett viktigt framsteg i det globala samarbetet och en konkret åtgärd för att uppnå målen i Parisavtalet. Jag är stolt över att Sverige haft en så aktiv roll i detta, säger miljöminister Karolina Skog.

Kigalitillägget träder i kraft den 1 januari 2019 förutsatt att minst 20 parter har ratificerat. Hittills har sju länder ratificerat tillägget.

HFC ansågs länge vara ett bra substitut för ozonnedbrytande ämnen, innan forskning visade att det är en kraftig klimatgas. I Sverige används HFC främst i kyl-, frys- och klimatanläggningar samt i värmepumpar. Inom EU inleddes åtgärder mot HFC under 2015 med en frysning av nivåerna, och därefter togs 2016 ett första steg i utfasningen.