Ytterligare motgångar för Gilston Hill

Det finns planer på att bygga en vindpark vid Gilston Farm i Skottland, nära Heriot.

Men Scottish Borders Council har fått råd om att neka vindkraftsbygge i området på grund av den påverkan ett bygge skulle kunna ha på landskapet.

Tidigare projekt har blivit nekade byggtillstånd, ett redan 2013, då på 16 turbiner.

Gilston Hill skulle bestå av sju turbiner, vilket enligt tillverkaren inte skulle påverka området i lika stor utsträckning.