Acciona ansluter batterilagringsanläggning till vindpark i Spanien

Tillsammans med sin vindkraftspark har nu Acciona även anslutit en batterilagringsanläggning, i Navarra Spanien.

Anläggningen, ska enligt tillverkaren, vara den första av sitt slag att kopplas samman med en nätansluten vindpark.

Systemet är uppbyggt av två batterier. Ett så kallat fast-response batteri på 1 MW/0.39 MWh samt ett slower-response batteri på 0.7 MW/0.7 MWh.