Nordsee One: alla turbiner på plats

Den sista turbinen är nu installerad på den havsbaserade vindparken Nordsee One i Nordsjön.

Full idrifttagning väntas till slutet av 2017.

Parken väntas kunna försörja omkring 400 000 tyska hushåll.

Projektet ägs av Northland (85 procent) och Innogy SE (15 procent).