EDF sluter avtal med Kimberly-Clark

EDF Renewable Energy har tecknat ett kraftköpeavtal med Kimberly-Clark. Avtalet avser 120 megawatt från EDF:s vindpark Rock Falls i Oklahoma på 154 megawatt.

Parken kommer att bestå av turbiner från Siemens. Idrifttagning väntas i slutet av 2017.

Parken lokaliseras i Kay och Grant i Oklahoma.