Bryggeriet Anheuser-Busch satsar på förnybar el

Anheuser-Busch, tillverkare av bland annat Busch, Budweiser och Estrella Jalisco, har tecknat ett kraftköpeavtal med Enel Green Power.

Avtalet avser 51 procent av produktionen på vindparken Thunder Ranch i Oklahoma, på 298 megawatt.

Bryggeriet har som mål att förvärva 100 procent förnybar el till 2025.