Under förväntad produktion i augusti

Totalt producerade bolagets vindparker i egen ägo 30,7 gigawattimmar elenergi under augusti månad, något under förväntad produktion. Tillgängligheten har legat närmare 99 procent.

Rabbalshede Kraft förvaltar 170 vindkraftverk (438 megawatt) varav 93 vindkraftverk (266 megawatt) i egen och samägd regi och 77 verk (172 megawatt) ägs av partners. Den totala produktionskapaciteten för de 170 vindkraftverken motsvarar drygt 1 200 gigawattimmar per år.