Irland förbereder för klimatsatsning

Den irländska regeringen har inlett ett samråd om ett nytt stödsystem för att uppmuntra utvecklingen av förnybar energi och uppfylla nationella och europeiska mål.

Bland annat anses den mest kostnadseffektiva vägen till att nå Irlands klimatmål att installera mer vindkraft, rapporterar Wind Power Monthly. På 2,3 gigawatt till 2030.

Nyckeln i att kunna utveckla Irlands Renewable Electricity Support Scheme (RESS) ska bland annat vara att få fler medborgare att engagera sig i projekt samt säkra en kostnadseffektivitet för kommande projekt.