Vind 2017 samlar politiker och industrin

11- 12 oktober är det dags för Vind 2017. Här blandas representanter och beslutsfattare från både politiken och industrin för att diskutera framtiden för förnybar elproduktion, särskilt land och havsbaserad vindkraft.

 

Några av ämnena som tas upp är:

- Lyckad lokalisering?

- Ökad lönsamhet för befintliga parker

- Politikerpanel om 100 procent förnybart

- Effektivisering genom elektrifiering

 

Nu är hela programmet klart, mer om konferensen här.