Kostnaderna för vindkraft kan halveras till 2030

De osubventionerade kostnaderna för vindkraft kan komma halveras till 2030, enligt en ny rapport från Department of Energy's (DOE) National Renewable Energy Laboratory (NREL).

I samband med en framåtskridande forskning och kommersialisering av ny teknologi, anser analytiker och ingenjörer från NREL och Allegheny Science and Technology att osubventionerade kostnader kommer att minska.

Dock lyfter analytikerna att utvecklingen är beroende av framsteg i forskningen så att vindparker kan producera mer el, använda material mer effektivt med lägre underhållskostnader, möjliggöra längre livstid samt tillförlitliga nätsystem.

Systemet kallas: SMART — "System Management of Atmospheric Resource through Technology".