Skottland använder sig av drakar för vindenergi

I södra Skottland genomfördes en demonstration av Kite Power Systems för att visa hur det är möjligt att generera energi från vind genom att använda sig av drakar, rapporterar Reuters.

Två drakar spänns fast vid varsin sida av en turbin, den ena lyfter upp mot himlen till 450 meter. Draken rör sig likt en åtta i luften, samtidigt dras repet åt som i sin tur driver igång en turbin som genererar el.

När den ena draken är på väg ner, skickas den andra upp – på så vis underlättas en jämnare energiproduktion.