Pakistans största vindpark under planering

Sapphire Wind Power Company planerar att installera landets största vindkraftsprojekt i Sindh, Pakistan.

Vid full drift ska projektet omfatta 150 megawatt.

General Electric (GE) har tecknat ett avtal med Tricon Boston Consulting Private Limited, för ett specialfordon vid frakt och installation av turbinerna, tillverkad av Sapphire Textile Mills Limited.

Sapphire Group är redan aktiva med ett vindkraftsprojekt i den så kallade Gharo- Jhimpir wind corridor, på 50 megawatt.