Engie bekräftar avtal med Renova Energia

Engie har meddelat och bekräftat avtalet mellan bolaget och kund Renova Energia.

Förvärvet avser en portfolio på 608 megawatt av vindkraftsutveckling i Bahia.

Köpeskillingen omfattar 37 miljoner kronor (4 miljoner euro).