Stora förluster för PWP

Förlusterna i Power Wind Partners (PWP) växer sig större och närmar sig nu en halv miljard kronor, rapporterar Dagens Industri. Ägarna har försökt lösa problemet genom att omvandla lån till eget kapital. Bolaget ägs gemensamt av Wallenbergstiftelsernas förvaltningsbolag FAM, finansmannen Robert Weils bolag Proventus och försäkringsbolaget Folksam med vardera en tredjedel av aktierna.

Tillsammans byggde de vindkraft för 1,6 miljarder kronor. Projekt som har präglats av svårigheter efter prisfallet på el och elcertifikat.

– Vi har långsiktiga ägare, men de är naturligtvis inte nöjda, säger Sten Jakobsson, som tidigare var som Sverigechef för ABB och sedan fick uppdraget att rädda PWP.

Årsredovisningen visar att 2016 blev ännu ett förlustår. Förlusten efter finansnetto landade på 76,7 miljoner kronor, intäkterna sjönk med över 30 procent till 101 miljoner kronor.

– Med den prisnivå som är på både på el och certifikat så är det oerhört svårt att få lönsamhet med de gamla maskiner vi har. Det kräver uthållighet av ägarna och bättre priser på certifikat, säger Sten Jakobsson och tillägger: Vi har redan lagt ned mycket energi på att jobba med omkostnader och tillgängligheten – med framgång – men det räcker inte för att tjäna pengar.

Sedan starten 2008 har PWP redovisat förluster på runt 430 miljoner kronor.

Projekten i PWP såldes nyckelfärdiga av Spraygrundaren Johan Ihrfelts bolag OX2 som också har förvaltat vindparkerna. Men förra året bytte PWP ut OX2 som förvaltare. Till saken hör att investeringen i Spray tillsammans med Johan Ihrfelt för drygt 15 år sedan kostade Investor runt 1 miljard kronor, skriver Dagens Industri. Och precis som med investeringen i Spray och internet har Wallenbergsfären haft dålig tajmning med vindkraften – man gick in på toppen.

Än så länge är planerna oklara kring en exit.

– En exit i dag är inte lätt, det är frågan om man nu ska ta smällen eller ligga kvar och vänta. Ingen av ägarna har sagt till mig att man vill lämna, men ska man lämna så kostar det en slant”, säger Sten Jakobsson.