Duke Energy på jakt efter mer vindkraft

Duke Energy har som mål att öka andelen förnybar energi i utbudet till deras kunder.

Som en del av detta efterlyser nu bolaget upp till 500 megawatt av vindkraft för att levereras genom deras överföringssystem.

Beslutet är också en del av målet att nå North Carolina's ”2007 Renewable Energy and Energy Efficiency Portfolio Standard (REPS)”, vilken kräver att företaget har en andel om 12,5 procent i energimixen från förnybara energikällor, till 2021.