Stabila elpriser trots regnig sommar

Trots att det inte kanske har varit den soligaste sommaren genom tiderna, så menar Los Energy, i sin senaste marknadsanalys, att det åtminstone är en tröst att regnvädret avsevärt har förbättrat resursläget för vattenkraften.

Spotpriset har alltså hållit sig stabilt och framtidspriserna gått upp under sommaren. Orsaken till detta har inget med vädret i Norden att göra, utan beror på vädret på andra håll i världen.

Till exempel i Kina har man haft ovanligt höga temperaturer. En generell ökning när det gäller elförbrukning kombinerat med höjd efterfrågan på el för luftkonditionering har bidragit till ett driva upp kolpriset globalt. Det är prisuppgången på kol som är orsaken till att elpriserna inte faller i Norden.