Peikko Norge levererar till vindparken Storheia

Peikko Norge AS, norska dotterbolaget till Peikko Group, har vunnit en order för leverans av stålkomponenter till grundarbetet för vindparken Storheia, centrala Norge. Parken är en del av det större projektet Fosen Vind vilket består av sex parker totalt med en kombinerad kapacitet om 1 000 megawatt.

Totalt ska komponenter levereras till 80 grunder. Leverans väntas i mars 2018.

Vindparken planeras kunna tas i drift under 2019.