Vindparken Beatrice fortsätter att växa

I fjorden Outer Moray Firth vid kusten av Skottland, byggs vindparken Beatrice Offshore Windfarm.

Nu har de första av alla 86 turbingrunder kommit på plats och arbetet fortskrider, rapporterar BBC News.

Arbetet med grunderna väntas fortsätta till december i år, med fortsatt arbete i maj 2018.

Seaway Heavy Lifting ansvarar för installationen av grunderna, som ska vara de djupaste installationerna hittills för havsbaserad vindkraft.