WWEA och KWEIA undersöker vindmarknaden i Sydkorea

Tillsammans ska World Wind Energy Association (WWEA) och Korean Wind Energy Association (KWEIA) leda en undersökning med syfte att förbättra vindmarknaden i Sydkorea.

Partnerskapet hoppas leda till utökade möjligheter för både landbaserad och havsbaserad vindkraft.

Resultaten ska sedan kunna användas av och hjälpa regeringen till att vidta nödvändiga åtgärder för att möjliggöra tillväxt för vindkraft i landet.