Target förvärvar från Infinity Renewables

Target Corporation förvärvade nyligen 100 megawatt av vindkraft från ett vindprojekt i Kansas under utveckling av Infinity Renewables.

Energin kommer från Solomon Forks på 474 megawatt. Bland annat ska den till 150 olika butiker, baserade i Santa Barbara, Kalifornien.

Byggnation av parken väntas sätta igång och fullbordas till nästa år.