Juli: Något svagare vindar än normalt

Arise rapporterar om något svagare vindar än normalt under juli månad som resulterade i en elproduktion om 35,5 gigawattimmar, jämfört med månadens budget om 38,2 gigawattimmar.

Månadens produktion fördelade sig på 21,6 gigawattimmar egen produktion och 13,9 gigawattimmar samägd produktion, jämfört med månadens budget om 21,6 gigawattimmar respektive 16,6 gigawattimmar.