EWEB vill avyttra vindparker

Eugene Water & Electric Board (EWEB) avser att avyttra två vindkraftsparker.

Parkerna beslutet gäller är Harvest Wind och Foote Creek I vid Columbia River Gorge och Wyoming.

Omkring sex procent av företagets el kommer från förnybara källor, inklusive de två nämnda parkerna. Men bolaget har också tecknat kontrakt för att köpa el från andra vindparker i norra och centrala Oregon.