SSE avyttrar ytterligare av Clyde

SSE meddelar att de har avyttrat ytterligare av vindparken Clyde i Skottland.

Denna gång fem procent, till kund Greencoat U.K. Wind PLC (UKW.LN) och GLIL Infrastructure LLP.

Köpeskillingen omfattar 726 miljoner kronor (67,8 miljoner pund).