Positivt för indisk auktion

Indiens första auktion för vindkraft under 2017 på 1 gigawatt, fick in anbud på 2,8 gigawatt.

Bland företagen fanns: Renew Power, Continuum, Mytrah, Enel, Sembcorp, INOX, Hero, Leapgreen, Adani och Regen Powertech.

De flesta av anbuden gäller projekt i Gujarat och Tamil Nadu.