Grönt för tre projekt i Libanon

Efter en auktion 2013 har nu tre projekt fått grönt ljus i Libanon om en samlad kapacitet om 202 megawatt.

När parkerna väl är i drift (2020) är det tänkt att de ska representera landets första vindkraftsprojekt i industriell skala.

Hawa Akkar har fått grönt ljus för 60 megawatt, Lebanon Wind Power för 60 megawatt och Sustainable Akkar för 82 megawatt.