Elterminerna varslar om högre elpriser

Spotpriset är så här långt i juli* cirka 17 procent högre än juli i fjol. Fastpriskontrakten ökar i pris mot bakgrund av den stigande pristrenden på elterminerna. En utdragen vårflod och låga markvattennivåer medför en ökad risk för vattenbrist i vinter. Elpriset påverkas därmed också av prisutvecklingen på fossila bränslen och prisbilden i Tyskland. Kolpriset är det som gått starkast och haft störst inverkan på de stigande terminspriserna, skriver Elskling i sin marknadsrapport.

Elskling lyfter myten som säger att det är bäst att vänta till sommaren för att binda elpriset och menar att den härstammar från det faktum att spotpriset ofta är lägre på sommaren, då elförbrukningen generellt sett är lägre i och med industrisemestern och ett lägre uppvärmningsbehov.

Spotpriset kan jämföras med en rörlig bankränta. I ett lågränteläge likt det vi befinner oss i just nu är den rörliga bankräntan lägre än den fasta. Det har att göra med marknadens och Riksbankens förväntade räntebana för de kommande åren. Detsamma gäller fastprisavtal. Dessa påverkas inte så mycket av spotpriset som är ett nulägespris på el. Elskling menar att fastprisavtalen prissätts utifrån elterminerna som avspeglar marknadens sammanvägda framtidstro om elprisutvecklingen.

Sedan mitten av maj har elterminerna stigit med cirka 15 procent. Det har fått fastprisavtalen att börja stiga. En förklaring är vädret som försenat vårfloden och gjort att magasinen fyllts på mindre än normalt. Risken för vattenbrist i vinter finns därmed kvar. Vidare har marginalkostnaden för kolkraft stigit då både kolpriset och priset för utsläppsrätter för koldioxid gått upp. Kolpriset är nu på den hösta nivån sedan december 2014. I juni meddelades att överföringskapaciteten mellan Danmark och Tyskland kommer att öka vilket just nu innebär en möjlighet för ökad export från norden så länge priset i Tyskland är högre. För 2018 väntas en prisskillnad på cirka 5 öre/kWh mellan norden och Tyskland. Den högre elprisnivån i Tyskland bäddar för full export från norden.

– Prisutvecklingen motbevisar myten om att fastpris alltid är billigast att teckna på sommaren. Det är omöjligt att veta vart priset tar vägen och därför är det alltid bra att teckna nytt elavtal när behovet uppstår istället för att chansa och vänta i hopp om ett prisfall på marknaden, säger Faraz Azima, vd för elbytesexperten elskling.se

* Spotpriset 1–14 juli, 32 öre/kWh. Diagrammet avser terminskontrakt för år 2018 och är taget från Montel