Vindpark Slieve Divena II nu färdig

SSE är klar med konstruktionen av vindparken Slieve Divena II i Co Tyrone, Nordirland.

Parken ska, vid full drift, kunna försörja 16 500 hushåll med el, skriver Belfast Telegraph.

SSE planerar ytterligare projekt vid Tievenameenta, Killeter.