Ökning av eldrivna bilar i Skara

Elhybrider, laddhybrider och rena elbilar ökar kraftigt sin andel av nybilsförsäljningen, varje månad.  Under maj var försäljningen 1 232, en ökning med 28 procent jämfört med maj 2016, skriver Skara kommun. Under första halvåret 2017 var de eldrivna bilarnas andel av nybilsförsäljningen 8,5 procent, vilket kan jämföras med 3,5 procent under hela 2016.

Eldrivna personbilar finns nu registrerade i 288 av 290 kommuner i Sverige. I slutet av maj fanns det 33 720 laddbara bilar i Sverige. I Skara (geografiska kommunen) väljs det i högre grad elfordon än kommunerna runt omkring och har en andel på 9,6 procent eldrivna bilar av nyregistreringarna.

- Vi måste jobba med att minska utsläpp på alla områden för att nå klimatmålen säger energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg.