Eitech avyttrar automationsverksamhet

Eitech-koncernen väljer att avyttra sin automationsverksamhet organiserad i bolaget Eitech Engineering AB. Köparen är ÅF, och den avyttrade verksamheten står för mindre än 5 procent av koncernens omsättning och omfattar cirka 40 medarbetare.

- I vårt strategiska arbete har det framkommit att Eitechs automationsdel har bättre förutsättningar att utvecklas utanför koncernen. Verksamheten får i ÅF en ägare där kompetensen utgör en del av företagets kärnverksamhet, och där våra duktiga medarbetare får en viktig plats i ÅFs satsning på att ta fler och större helhetsåtaganden inom automationsområdet, säger Olle Backman, koncernchef Eitech.

Villkoren för en försäljning har bland annat varit att Eitechs medarbetare skall komma in i en bra och utvecklande miljö, samtidigt som ett gott framtida samarbete med köparen var ett krav.

- De anställdas trygghet och utvecklingspotential var av största vikt vid valet av köpare. ÅF blir en bra arbetsplats för berörda medarbetare, ÅF anses vara en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för ingenjörer. Automationslösningar är idag och i framtiden en mycket viktig del i våra uppdrag. Tillsammans med ÅF säkerställer vi nu resurser för både pågående och framtida projekt samt för våra garantiåtaganden, avslutar Olle Backman.

Överflyttning av personal och resurser genomförs till division Industry inom ÅF den 1 september.