Gotland utreds för möjligheterna med ett helt förnybart energisystem

Regeringen ger Energimyndigheten i uppdrag att utreda hur Gotland kan få ett helt förnybart energisystem. Gotland ska på så sätt visa vägen för hur hela Sverige kan ställa om till hundra procent förnybar elproduktion, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Gotland har historiskt varit en nod för innovation, test och kommersialisering av nya lösningar i det befintliga energisystemet, exempelvis smarta nät. Regeringen vill nu ta nästa steg och undersöka hur energisystemet på Gotland kan bli helt förnybart. Kunskap och erfarenheter från genomförandet av ett smart och förnybart energisystem på Gotland kommer att bli viktiga för att uppnå regeringens mål om en hundraprocent förnybar elproduktion i Sverige 2040.

Energimyndigheten ska ta hänsyn till faktorer som försörjningstrygghet, leveranskvalitet och elsäkerhet i sitt arbete med energisystemet på Gotland.

– Gotland har mycket goda förutsättningar för ett helt förnybart energisystem. Uppdraget till Energimyndigheten ska visa vägen och därmed säkerställa att Gotland även i framtiden har en robust energiförsörjning som gynnar gotlänningarna och regionens konkurrenskraft, säger energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan.

Energimyndigheten ska redovisa uppdraget till Miljö- och energidepartementet senast den 30 mars.