”Det behövs en ny politisk vision i Norden”

Före detta koncernchef för Nokia 1992-2006 och styrelseordförande i Shell 2006-2015 Jorma Ollila har fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att ta fram förslag om hur de nordiska länderna ska nå ett bättre samarbete inom energipolitiken.

Ett av författarens påståenden är att de nordiska länderna kommer att avveckla subventionerna till förnybar energi, skriver Svenska Dagbladet.

- Om ett par år kommer de nordiska länderna börja avveckla sina subventioner till förnybar energi. Utvecklingen, inte minst inom batteriteknologin, går snabbare än vad jag själv skulle trott bara för några år sedan, säger Jorma Ollila till Svenska Dagbladet.

- Trots att de nordiska länderna är så sammanvävda och beroende av varandra har energipolitiken i stort sett varit en nationell angelägenhet, säger han.

- Men det sker stora ändringar nu när de förnybara energikällorna kommer så snabbt. Det behövs en ny nordisk vision. De kommande tio åren kommer att bli avgörande, säger han.

Jorma Ollila anser att det stora problemet med förnybar energi, som vind- och solkraft, är att det behövs alternativ kraft när det inte blåser eller när det är mörkt. Och menar att de kraftproducenter som kan reagera snabbast är vattenkraftverken. Norska Statkraft har argumenterat för att företaget inte bara bör få betalt för strömmen, men också för den kapacitet de har att snabbt öka elproduktionen. De norska och svenska vattenmagasinen är Europas batteri för att lagra energi, hävdas det enligt Svenska Dagbladet.

- Jag ser ingen stor risk för att det blir en blackout på den nordiska elmarknaden. De värsta tillfällena som diskuteras är att det i så fall varar 1-3 minuter eller som mest 1-3 timmar, säger Jorma Ollila.

- När jag höll på med mobiltelefoner minskade priset på litiumbatterier med 3-5 procent per år. Nu går utvecklingen så fort att priserna sjunker med 10- 30 procent per år, påpekar han.

Jorma Ollila menar att när större batterier blir vanliga minskar också risken för en blackout. Att i det läget införa nya subventioner för att belöna de företag som har extra kapacitet vore fel.

- De pengarna hamnar lika gärna hos kolkraftsbolagen. Jag är emot att det införs nya regleringar. Ytterst handlar det om att ta pengar från elkonsumenter och företag och överföra dem till kraftproducenterna, säger Ollila.

- Jag ser inte att det är ett problem att elpriserna ibland ökar kraftigt. Det är en signal till marknaden att investera mer.

Jorma Ollila slutsats är att lösningen på kapacitetsproblemet måste lösas regionalt, det vill säga nordiskt, och inte för varje enskilt land. Därför bör skatter och avgifter inom energiområdet samordnas och ett tätare samarbete införas.

Han vill att de nordiska grannländerna ska få komma med synpunkter tidigt i planeringsprocessen när nya energibeslut fattas, genom så kallade "peer reviews", eller ömsesidiga granskningar, som begreppet översatts med.

- Det behövs också en ny politisk vision i Norden. Målet måste vara att skapa det smartaste energisystemet i världen och att hitta den mest kostnadseffektiva lösningen på väg mot en grönare ekonomi med låga koldioxidutsläpp, säger Jorma Ollila.