Enel igång med ryska projekt

Enel S.p.A. har genom sitt ryska dotterbolag kammat hem två vindkraftsprojekt med en total kapacitet på 291 megawatt.

Investeringen för de två projekten väntas omfatta 4,3 miljarder kronor (405 miljoner euro).

Den ena parken, Azov, väntas tas i drift 2020. Den andra, Murmansk, väntas tas i drift 2021.