Ytterligare finansiering till Borssele vindpark

Det konsortium som står bakom utvecklingen av vindparken Borssele III/IV, Eneco, Shell, dotterbolag till Mitsubishi, Diamond Generating Europé och Van Oord, eftersöker ytterligare finansiering.

Utvecklarna hoppas med ytterligare finansiering säkra framtida havsbaserade vindkraftsprojekt och möjliggöra en mer långsiktig planering.

Vestas kommer att leverera turbinerna till projektet.