Innogy driftsätter vindpark

Innogy har nyligen driftsatt deras vindpark Zuidwester i Nederländerna.

Parken beskrivs av Innogy som en av Europas största vindkraftsprojekt.

Vid full drift omfattar parken en kapacitet på 430 megawatt fördelat över 86 turbiner.

Den totala investeringen för projektet gick på 150 miljoner euro.