Vattenfall moderniserar transformatorstationer

Vattenfalls tre transformatorstationer i Karesuando, Soppero och Aareavaara ska moderniseras i projektformen partneringssamverkan. Ett uppdrag som tilldelats Eitech, vilket innebär att företagen tillsammans säkerställa att de nya anläggningarna uppfyller de tekniska och ekonomiska målsättningarna.

- Det känns stimulerande att vi fortsätter på den inslagna vägen med en stark orderingång inom kraftsegmentet. Extra roligt att de nya uppdragen till Vattenfall genomförs i samverkan, en projektform Eitech-koncernen har goda erfarenheter av sedan tidigare och då i synnerhet inom byggsektorn, säger Jan Hintze, vd Eitech Engineering AB.

Eitechs uppdrag omfattar konstruktion, beräkningar, leverans av material, montage, provning och driftsättning samt utbildning och dokumentation för respektive station. Den tekniska omfattningen för de nya stationerna avser bland annat 40kV- och 20kV-ställverk, anslutningar av kraft- och reglertransformatorer, nollpunktsapparater samt kontroll- och hjälpkraftanläggning.

Ordervärdet för Eitechs del uppgår till närmare 35 miljoner svenska kronor samt en option om ytterligare 16 miljoner kronor.

40/20 kV transformatorstationen PT9216 Karesuando ligger belägen 18 mil nordost om Kiruna. Nuvarande utomhusstation ska ersättas med en ny inomhusstation med två nya fast installerade krafttransformatorer på vardera 6,3 MVA.

40/40/20 kV transformatorstationen PT9215 Soppero ligger belägen cirka 5 mil söder om Karesuando, i Kiruna kommun. Hela stationen ska förnyas i inomhusutförande, invid nuvarande plats.

Aareavaara transformatorstation PT7612 (är en option i avtalet mellan Vattenfall och Eitech), belägen cirka 3 mil norr om Pajala samhälle i Pajala kommun, ska ersättas med en ny inomhusstation med två fast installerade krafttransformatorer på vardera 4 MVA.