Ett besök på Skandinaviens största vindparksområde

Nyligen besökte Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson, tillsammans med vindkraftsamordnaren Karin Österberg, Christer Andersson och Torbjörn Laxvik från Vindkraftcentrum Lungsjön och Skandinaviens största vindparksområde.

Lungsjön ligger i Sollefteå kommun där Västernorrland gränsar mot Jämtlands län. I byarna runt Lungsjön bor ett 90-tal personer och här finns 149 vindkraftverk och ytterligare ett 100-tal planeras.

Det är genom konstruktiv samverkan mellan boende, projektörer, entreprenörer och kommuner som vindkraftsetableringen har lett till många positiva effekter för bygden, enligt Svensk Vindenergi.

Som tillgång till bredband och bättre gatubelysning, ökad handel och möjlighet till uthyrning av byggnader och förbättrade vägar. Standardhöjning av till- och utfartsvägar ska även ha gynnat skogsnäringen, genom att förbättrad tillgänglighet till skogsråvara året runt ökat skogsvärdet.

Utmaningar som störande ljud har hanterats genom en konstruktiv dialog tillsammans med projektören.

I det fortsatta arbetet drivs nu projektet ”Lokal förankring av vindbruksprojekt” – ett projekt som ska utvärdera kringeffekterna av vindkraftsetableringen och skapa nätverk för erfarenhetsutbyte.