”Arbetet med en ny elkabel på Gotland borde återupptas”

I en artikel i Gotlands Allehanda kommenterar Jesper Skalberg Karlsson (M), Anna Hrdlička (M) Svenska Kraftnäts beslut om att avsluta arbetet med den planerade elkabeln mellan Gotland och fastlandet.

”Det är förvånande och tråkigt. En ny kabel har det talats om i tio år – men plötsligt går planerna om intet. Ett sådant förhållningssätt leder endast till stor osäkerhet. Något som gör att många som planerat att investera i förnybar energi nu får svårare att göra en rimlig kalkyl” skriver författarna.

De menar att framstegen på energiområdet går framåt och att smarta elnät snart är en framtid.

”Men en utmaning finns i att det inte alltid blåser eller är soligt överallt. Energin måste alltså transporteras från där den skapas – till där den behövs. Gotland är på många sätt lämpligt för exempelvis sol- och vindkraft. Men under kalla och vindstilla vinterdagar krävs att vi är uppkopplade mot fastlandet för att dra nytta av den stabila vatten- och kärnkraften. Det ser ut på liknande sätt i hela Norden. Ett mer integrerat elnät där den som just nu har bäst förutsättningar snabbt kan få ut energin i nätet är önskvärt. Därför ser Moderaterna på Gotland gärna att arbetet med en ny elkabel återupptas.”

Författarna lyfter vikten av långsiktiga investeringar för att Gotland ska kunna ha en hållbar och förnybar energimix och tar ett initiativ till en motion i riksdagen där de lyfter frågan.