Grönt ljus för vindkraft på Tormoserödsfjället

Miljöprövningsdelegationen gav tillstånd 2013 för 150 meter höga vindkraftverk på Tormoserödsfjället. Men längre än så kom inte planeringen och projektet såldes, skriver Bohusläningen.

Den nuvarande ägaren, det schweiziska energibolaget Alpiq, vill bygga 200 meter högt istället för 150. Genom att lägga till extra 50 meter kan vindförhållandena bättre tas till vara.

Men en effekt av högre turbiner är att fler bostäder kan komma att påverkas av hinderbelysningen. För att reglera detta fastställs ett villkor som innebär att ljusstyrkan ska ställas ned, så mycket som gällande bestämmelser medger och att blinkande ljus ska synkroniseras, skriver Bohusläningen.