”Det var ett väldigt överrumplande beslut”

Svenska Kraftnäts besked oroar många på Gotland.

– Det finns väldigt goda förutsättningar för förnybar el på Gotland, både vindkraft och solenergi, säger Isabel Enström, gruppledare för Miljöpartiet på Gotland till Dagens ETC.

Anledningen till att Svenska Kraftnät från början undersökte möjligheten med en kabel var bland annat att då de goda vindförhållandena som finns på ön. Men Charlotte Unger, vd för Svensk Vindenergi, menar att Svenska Kraftnät inte tagit hänsyn till vindlägen i sitt beslut att avbryta arbetet med elförbindelsen.

– Svenska Kraftnät har en mycket viktig uppgift. De ska se till att vi får fungerande nät för att nå en förnybar elproduktion på 100 procent till 2040. I regel är det betydligt billigare att bygga nät än ny elproduktion. Därför är det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv viktigt att bygga elnät som möjliggör att man tillvaratar de bästa vindresurserna.

– Gotland är ett av områdena med bäst förutsättningar för vindkraft i hela landet. Det är en central aspekt och Svenska Kraftnät har inte tagit hänsyn till vindlägen i sin analys och därför inte heller i sin bedömning som ligger till grund för beslutet. Det är förstås problematiskt att dessa samhällsekonomiska analyser ges så stor dignitet när de är förenklade utifrån verkligheten, säger hon.

– De har i princip haft löfte om att kabeln ska byggas, att det bara var en tidsfråga. Tillsammans med den befintliga vindkraften hade dessa projekt kunnat göra Gotland i princip självförsörjande på el, en möjlighet som Gotlands kommun nu alltså går miste om, säger Charlotte Unger.

Den planerade utbyggnaden av vindkraftverk på Gotland blir nu inte av.

– Det var ett väldigt överrumplande beslut. Det finns ett löfte från den förra generaldirektören som utlovade att kabeln skulle komma på plats. Och det finns även ett avtal mellan Vattenfall och Svenska Kraftnät att den här elförbindelsen skulle bli av, säger Isabel Ernström gruppledare för Miljöpartiet på Gotland.