Aneby kommun vill avslå överklaganden

 

I april, vid kommunfullmäktiges sammanträde beslutade man att säga ja till att upplåta mark för 14 vindkraftverk.

Men boende i området tycker inte att fullmäktige ska tillstyrka vindbruksparken, och processen möts av mycket motstånd, skriver Vetlanda-Posten.

De boende menar att den mark som är projekterad för vindkraft inte ingår i kommunens översiktsplan anges som tåligt för vindbruk.

Men Aneby kommun menar att beslutet om grönt ljus för vindkraftparken är fattat i laga ordning. Kommunen anser att de överklaganden som har kommit in ska avslås, då området för vindkraftverken anses vara relativt tåligt för vindkraft och att det finns relativt gynnsamma vindförhållanden, skriver Vetlanda-Posten.