Seminarium för den gemensamma elcertifikatsmarknaden

Energimyndigheten har tillsammans med NVE anordnat årets svensk-norska marknadsseminarium. Under seminariet presenterades bland annat årsrapport 2016 för den gemensamma elcertifikatsmarknaden och underlag för fastställande av kvoter.

Energimyndigheten och NVE arbetar för att öka transparensen och sprida kunskap med koppling till elcertifikatmarknaden. Som ett led i det arbetet arrangerades ett svensk-norskt elcertifikatseminarium.

Presentationerna omfattades av nedanstående punkter:

1. Framtiden för förnybar energi

2. Status på elcertifikatmarknaden

3. Årsrapport 2016 och kvartalsrapport första kvartalet 2017

4. Annullering 2017

5. Databas över utbyggnadstakten

6. Finns det hopp för elcertifikatmarknaden

8. Tekniska justeringar Norge

9. Tekniska justeringar Sverige

10. Nya uppdrag

11. EECS-ursprungsgarantier och förändringar efter 1 juni

Här kan du läsa mer om var presentation.