”För att påskynda klimatarbetet vill vi skapa ett klimatkansli”

– Landstinget har resurser att ta sig an både klimatet och krisen i vården. Tyvärr fortsätter alliansen lägga pengar på annat, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

Stockholms län har förutsättningar att bli världens första fossilfria region enligt Miljöpartiet, som vill att landstinget tar på sig ledartröjan i det arbetet. Under alliansens ledning har landstinget sjunkit i miljöranking samtidigt som biltrafiken i regionen ökar, skriver Miljöpartiet, som vill möta det genom att bygga ut kollektivtrafiken.

– Ska vi få fler att åka kollektivt måste vi få fler avgångar, fler bussar och fler stationer i den befintliga kollektivtrafiken. Fler måste få nära till en station och en smidigare resa, säger Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson.

Miljöpartiet avsätter 1,5 miljarder kronor för att SL ska kunna börja köra förarlösa tåg på tunnelbanans röda linje. Syftet är blanda annat att tågen ska kunna gå oftare och trängseln minskar. Samtidigt ökar säkerheten med införandet av plattformsbarriärer längs hela röda linjen. Miljöpartiet lägger också 100 miljoner kronor på fler bussar. I budgeten finns också pengar för att kunna ställa om till en helt fossilfri sjötrafik

– På så vis kan landstinget driva på omställningen av sjötrafiken. För att påskynda klimatarbetet vill vi skapa ett klimatkansli. Vi satsar 200 miljoner kronor på energieffektivisering och ser till att landstinget nästa år kan anlägga 30 000 kvadratmeter solpaneler, säger Tomas Eriksson (MP).

Solpaneler, som kan bland annat monteras på tunnelbanans stationer i utomhusläge, enligt MP med start på gröna linjen.