Nej till vindkraft mellan Åseda och Älghult

Tidigare ansökte Billyvind AB om att få bygga en gruppstation med vindkraftverk på fastigheten Blötskog 1:7 som ligger sex kilometer nordväst om Älghult, skriver Smålandsposten.

Vindkraftverken ska trots beslutet, ligga i ett område som kommunen en gång har pekat ut som ett lämpligt ställe, ett så kallat klass två område, vilket betyder att det är ett område som är möjligt för vindkraftverk i översiktsplanen gällande 2011-2016.

Kommunstyrelsen motiverar beslutet med att det finns några punkter i föreliggande utredningen som gör att området inte är optimalt för vindkraft. En av anledningarna är att vindhastigheterna är lägre i området än vad kommunen anser vara lämpligt. Även de riktvärdena för påverkan av skuggor överskrids vid flera fastigheter, skriver Smålandsposten.