ABB driftsätter Danmarks första urbana energilagringssystem

Danmarks första urbana energilagringssystem har nu satts i drift av ABB, på uppdrag av Radios som är elnätsdivisionen inom Dong Energy, skriver U&D, Underhåll och Driftsäkerhet.

Systemet är baserat på litionjonbatterier och ansluts till det lokala elnätet i det nya hamnstadsdelen Nordhavn i Köpenhamn.

Målet är att batterierna ska trygga elförsörjningen för 60 hushåll under 24 timmar.

- Vi är glada över den här innovativa lösningen som ska bidra till säkrare elleveranser och ytterligare stödja Danmarks satsning på förnybar energi, säger Giandomenico Rivetti, chef för ABB:s verksamhet High Voltage Products. Batterilagringssystemet kommer att stå för en betydande del av energisystemet, i vilket majoriteten av elproduktionen avses komma från sol- och vindkraft. Eftersom förnybar energi är mindre förutsägbar behöver energilagring ingå som en viktig del av systemet för att säkra elleveranserna. ABB:s system kan användas för olika funktioner, som att flytta en effekttopp i tiden samt frekvensregleringsstöd.

- Genom att integrera batterilagring i Nordhavn har vi möjlighet att lära oss mer om hur nya tekniska lösningar och marknadsmekanismer samverkar med elnätet. Jag bedömer att batteriteknik, på längre sikt, har potential att jämna ut belastningen på elnätet och bidra till en mer kostnadseffektiv drift, säger Knud Pedersen, styrelseordförande för Radius.