Möjligt med klimatanpassningsplan för kommuner

 

Klimatanpassningsutredningen föreslår att alla kommuner ska inventera sina risker för bland annat översvämningar, ras och skred. Därefter ska de göra en klimatanpassningsplan. Detta ska anges i Plan- och bygglagens (PBL) översiktsplan. Svensk Försäkring och IVL Svenska Miljöinstitutet är positiva till förslaget.

– Detta är mycket glädjande. Vi har i våra årliga undersökningar av hur kommunerna arbetar med klimatanpassning noterat att många kommuner inte har undersökt sina klimatrelaterade risker, trots att i princip alla kommuner anger att de tror att de kommer att påverkas av klimatförändringar och extrema väderhändelser, säger Staffan Moberg på Svensk Försäkring.

Utredningen föreslår att Boverket får ett övergripande ansvar för klimatanpassningsfrågorna, inklusive att ta fram riktlinjer för byggande och anpassning.

– Klimatanpassningsutredningens förslag är viktiga pusselbitar för att föra anpassningsarbetet framåt i hela landet. Men flera utmaningar kvarstår och som våra undersökningar visar så återstår det mycket att göra för att klimatanpassa Sverige, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.