”Regelverket kring det kommunala vetot måste ändras”

Charlotte Unger Larsson, vd på Svensk Vindenergi, lyfter Åre i en debattartikel i Dagens samhälle och hur det kommunala vetot mot vindkraft skapar ett oacceptabelt lotteri för dem som vill investera i förnybar energi.

Hon menar att trots en majoritet för vindkraft har etableringen i kommunen offrats i politiska uppgörelser under två mandatperioder. Regelverket kring det kommunala vetot måste ändras så att prövningen blir rättssäker och förutsägbar för alla som berörs.

”Kommuner kan stoppa planerade vindkraftsetableringar utan att motivera det.”

Hon tar upp Jämtland som exempel, med sina 250 vindkraftverk. Varav två av dem finns i Åre kommun, trots bra vindlägen och en yta lika stor som Uppsala län. Detta ska bero på det så kallade kommunala vetot. År 2010 beslutade kommunen att tillåta storskalig vindkraft på en enda plats och sedan dess har ett regionalt vindkraftsföretag investerat många miljoner i förberedelser.

Åre stateras som ett exempel i raden på hur vetot skapar ett oacceptabelt lotteri för dem som vill investera i förnybar energi.

2009 infördes det kommunala vetot i syfte att förenkla och förkorta tillståndsgivningen, men effekten har blivit den motsatta, menar Charlotte Unger Larsson.

”En kommun ska självklart ha en viktig roll när ny vindkraft byggs, men rättssäkerhetsprinciper som är självklara vid annan myndighetsutövning måste gälla även här. Åre kommuns agerande sätter systemfelet i blixtbelysning. År 2010 beslutade Åre kommunfullmäktige att tillåta storskalig vindkraft i ett enda område; Moskogen. Platsen är även utpekad som riksintresse för vindkraft av Energimyndigheten.”

Det började med att JP Vind lämnade in en tillståndsansökan avseende upp till femtio vindkraftverk i Moskogen hösten 2011. Men våren 2013 gjorde Åre kommunfullmäktige helt om, i strid med vad en politisk majoritet hade sagt sig vilja. Det var även i strid med kommunens näringsliv som välkomnade vindkraftsetableringen med hänvisning till arbetstillfällen, tillväxt, global klimatnytta och ett välbehövligt uppsving för kommunens miljöprofil. Åre utnyttjade sin lagliga rätt att nyttja vetot utan motivering, menar Charlotte Unger Larsson.

Hon skriver att inga nya fakta har tillkommit som kan motivera en sådan helomvändning, kommunens tjänstemän har tvärtom föreslagit en oförändrad översiktsplan. Av allt att döma är det fråga om ett politiskt köpslående, där S och MP i Åre offrar den vindkraftsetablering de egentligen vill ha i utbyte mot något annat.

”Kommuner kan stoppa planerade vindkraftsetableringar utan att motivera det. Besluten kan inte överklagas, trots att vindkraftsföretagen riskerar stor ekonomisk skada. Att det dessutom kan ske i strid med såväl lokala vallöften som nationell energipolitik gör inte saken bättre. Energimyndigheten och Naturvårdsverket utreder just nu det kommunala vetot och ska presentera åtgärdsförslag inom kort. Åres agerande är bara ett exempel i raden som bevisar att åtgärder brådskar. Energiminister Ibrahim Baylan och regeringen – regelverket kring det kommunala vetot måste ändras så att prövningen blir rättssäker och förutsägbar för alla som berörs.”