Vanja Wallemyr nominerad av LRF för projekt

Qvinnovindar, så hette projektet för kvinnligt andelsägande i vindkraft som Vanja Wallemyr startade för 10 år sedan. Nu är hon nominerad av LRF till ett internationellt pris för kvinnor som utvecklar landsbygden, skriver Land – Lantbruk.

- Jag hade ingen aning om att priset fanns och det är roligt bara att bli nominerad. Ägandet världen över är väldigt skevt fördelat mellan män och kvinnor och det behöver ändras. Energi är dessutom något av det viktigaste för mänskligheten, säger Vanja Wallemyr.

Den ekonomiska föreningen Qvinnovindar startades 2007 med tio kvinnor som delägare till vindkraftverk. Idén fick hon på en seminariedag med temat "Våga tjäna pengar". Några år senare tillkom systerföreningen Q2 och två år därefter en tredje förening i form av Qvinnovindar Sverige. I de tre föreningarna finns totalt ett 80-tal medlemmar bosatta från Skåne i söder till Värmland i norr, skriver Land – Lantbruk.

- I början var det en jättebra affär och vi kunde överamortera en del. I takt med sänkta elpriser har även lönsamheten fallit, konstaterar Vanja Wallemyr.

Priset är utlyst av WWSF, Women's World Summit Foundation, och går till kvinnor som förbättrar livet och företagandet på landsbygden.