Nej till vindkraftspark på Nävlingeåsen

Bolaget Bayware och kommunen har nu fått ett slutgiltigt nej för en vindkraftspark på Nävlingeåsen, Hässleholm, skriver Kristianstadsbladet. En privatperson ska ha tagit upp kampen för fladdermössen.

Totalt var planen att få upp 17 vindkraftverk på området, men redan i oktober samma år upphävdes delar av detaljplanen av länsstyrelsen. Övriga delar överklagades till länsstyrelsen men dessa avvisades dock.

Sedan var det en privatperson, en man bosatt i Nävlinge, som valde att driva saken vidare, skriver Kristianstadsbladet. Han menade att mark- och miljödomstolen skulle upphäva även resten av detaljplanen detta med orsak av fladdermuspopulationen i området och den sällsynta arten barbastell.

Naturvårdsverket ska också ha pekat ut området Nävlinge-Sandåkra som särskilt viktigt i handlingsplanen som upprättats för bevarandet av den hotade fladdermusen. Mark- och miljödomstolen gav mannen rätt. Delar av domen följer nedan:

"Hässlehols kommun kan inte - mot bakgrund av vad som nu framkommit om barbastellens naturmiljö - anses ha gjort en korrekt avvägning mellan intresset av att uppföra de aktuella verken och det motstående allmänna intresset av att verken inte uppförs. Kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen ska således upphävas".